Naima New Jazz Quintett – Morning Part One

JHM 005 / JHM 05 ST
1980

Wollie Kaiser - ts, ss, fl
Jochen Schmidt - vib
Ralf Schüssel - g
Andreas Lonardoni - b
Kurt Bilker - dr

A1. Fly (5'41) / A2. Sunbird (9'48) / A3. Morning Part One (7'16)
B1. Samba Song (5'41) / B2. Wind Song (7'37) / B3. Jowcol (6'08)